Aktuální odkazy

České ozvěny | Slovenské ozveny | 13.8.2017 | ORF 2 Vídeň

Stěžejní téma aktuálního magazínu národnostní menšiny tvoří tentokrát historie budovy, která může být bezezbytku označena za domovské přístřeší vídeňsko-českých spolků. Je jím Český dům ve Vídni, dnes známý jako Hotel Pošta. Moderátorky Pavlína Woodhams a Miroslava Huber vás provedou pořadem, ve kterém ani umění, ani literatura z české a slovenské národnostní skupiny nepřijdou zkrátka.

http://tvthek.orf.at/profile/eske-Slovenske-Ozveny/181719

Český dům ve Vídni - Hotel Pošta

O Českém domu ve Vídni vypráví v rozhlasovém pořadu ORF rádia Dráťák předsedkyně správní rady družstva "Hotel Post" paní Dr. Věra Gregorováý

http://volksgruppen.orf.at/cesi/stories/2859105/

 

Předávání maturitních vysvědčení ORG-Gymnázium Komenský, Rezidence Slovenské republiky

 http://orgkomensky.at/fotos.php?id=1168&bigid=1

Krátký šot z vernisáže výstavy "Vídeňské svobodné listy - 70 let" v Senátu v závěru pořadu Newsroom ČT24, vysílaného 25. 6. 2017 - na škále 21.37 minuta.

Příspěvek pana Grulicha na Facebooku

https://www.facebook.com/tomas.grulich.92?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého (04.06.2017 11:04)

Host: herečka Zdenka Procházková. Moderuje Ondřej Suchý.

Z vernisáže výstavy vídeňské malířky českého původu MARTY LABESOVÉ, která proběhla 29.4.2017 v Popicích u Znojma v areálu rodného domu Charlese Seasfielda. http://www.atelier-lamarta.at/vystava/

Moderátorka Renata Klusáková zpovídala na stanici Českého rozhlasu Vltava muzikologa Dr. Viktora Velka. Vyplatí se poslouchat až do konce 90minutového pořadu... už jen kvůli zajímavým ukázkám (končí a začíná se J. S. Bachem, je tam i úplná premiéra). Setkáte se třeba s Karlem IV., krajany ve Vídni, sv. Václavem, českými exulanty, Ostravou, D. Barenboimem, Ant. Dvořákem na velvyslanectví ve Vídni, R. Kublou, tamburaši, Francem Josefem, D. Bowiem-Princem-Cohenem...

Předseda Menšinové rady Mag. Pavel Rodt poskytl 2. 12. 2016 rozhovor redaktorovi ČTK Jaromíru Mrhalovi: 

 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vidensky-cech-zasadnich-zmen-se-nebojime-spis-zmeny-atmosfery/1422329 

 

 

Reportáž Českého rozhlasu z vernisáže výstavy "Vídeňské svobodné listy - 70 let" v Senátu v Praze, vysíláno 22. 6. 2017

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 9. dubna 2017 ve 13.05 | ORF2 Vídeň

volksgruppen.orf.at/cesi/stories/2835608/

V Žiline vystúpili členovia "Literárního kroužku" 

z Viedne| Spisovatelia ako spoločenský fenomén. Odkaz bratov Čapkovcov

Zajímavý příspěvek Petrušky Šustrové v Lidových Novinách k aktuálním českým výstavám ve Vídni.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/fejeton-starosvetsky-0ut-/p_zahranici.aspx?c=A161022_201601_p_zah

 

ORF - Rádio Dráťák: vernisáž k výstavě s názvem „70 let Vídeňských svobodných listů.“

http://volksgruppen.orf.at/ce

Vystoupení pěveckého sboru LUMÍR 

v skolovně TV Sokol X. Vídeň.

http://l-u-m-i-r.webnode.at/galerie/

V Českém rozhlase Vltava hovoří muzikolog Viktor Velek v pořadu Slovo o hudbě o vídeňském tamburářském spolku ADRIA. Odvisíláno 6. 12. 2016 v 17:00. Hudební most mezi Chorvatskem a českými zeměmi aneb O historii slovanských tamburašských spolků ve Vídni v 19. a na začátku 20. století. Připravil Viktor Velek.