Spolky v menšinové radě

ADRIA - TAMBURÁŠSKÝ SPOLEK,

 

ČESKÉ SRDCE - československá sociální péče v Rakousku 

Margaretenplatz 7/2/4, https://www.ceske-srdce.at/cz/

ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA "BARÁK"

Sekretariát: Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien

ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU

t.č. Pelzgasse 17, 1150 Wien

ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKT-FÓRUM

https://kontaktforum-cs.at/?lang=cs

JEDNOTA "MÁJ"

Margaretenplatz 7/2/1a

Tel.: +431 688 73 69

susanne.lang@chello.at

JEDNOTA SVATÉHO METODĚJE

VII. ODBOR JSM, Schützengasse 30, 1030 Wien

Český kostel Nejsvětějšího vykupitele Rennweg 63, 1030 Wien. Mše svaté v českém jazyce s proslovem se slaví každou neděli a zasvěcený svátek v 10.00 hodin.

KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ V RAKOUSKU

Sídlo: škola "Komenský", Sebastianplatz 3, 1030 Wien

 

LUMÍR - Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni

Kontakt: viden@lumir.at

Zkoušky ve čtvrtek 18.45 hodin ve Slovanské besedě podle domluvy.

https://www.lumir.at/, www.facebook.com/LUMIR.VIDEN/

OREL VÍDEŇ

JEDNOTA ORLA VIDEŇ X

Puchsbaumgasse 39 a, 1100 Wien

JEDNOTA ORLA VÍDEŇ XV

Každé úterý od 19.30 do 21.00 hodin cvičení a volejbal ve škole Zinckgasse 12, 1150 Wien.

Hosté vítáni! Po dobu školních prázdnin se necvičí.

SLOVANSKÁ BESEDA

Drachengasse 3, 1010 Wien

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ

Drachengasse 3/5, 1010 Wien

sokol@sokol-wien.at

www.sokol-wien.at

  

ŠKOLSKÝ SPOLEK KOMENSKÝ

Sebastianplatz 3, 1030 Wien

Tel.: 713 31 88, fax: 713 31 88/900

Sekretariát: v pracovní dny 8.00-16.00 hodin

https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/

VLASTENECKÁ OMLADINA

Divadelní ochotnický spolek

Tel.: 02273 76 04

www.omladina.at

https://www.facebook.com/Vlasteneck%C3%A1-Omladina-267225603321207/