Historie

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY vycházejí od ledna roku 1946 a navázaly tak na předválečnou tradici českých, popřípadě československých tiskovin vydávaných v Rakousku v době meziválečné a ještě dříve z doby monarchie, ale na novém základě kooperace všech různorodých linií a názorových směrů v menšině, která je rozmanitá jako každá jiná společnost. Úkol to byl nelehký, především pak v době, kdy dění ve staré vlasti – v Československu – po roce 1948 mělo vliv také na náš menšinový život.

Zajímavý odkaz k historii VSL

www.rozhlas.cz/krajane/

První vydání VSL

reprint v PDF