Impresum

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel:

Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

Za obsah odpovídá:   Mgr. Hana Herdová

Internetová redakce:  René Seliga, BA.

UID/DIČ: ATU58047946

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL. Datenschutzrichtlinie 95/46/EG 

Předpokládané termíny uzávěrek VSL 2018:

 

12. března (vychází 26. března), 26. března (vychází 9. dubna), 9. dubna (vychází 23. dubna), 23. dubna (vychází 7.května), 7. května (vychází 22. května), 22. května (vychází 4. června), 4. června (18. června). 18. června (2. července).