Předplatné

Vídeňské svobodné listy (VSL) si můžete objednat pomocí našeho formuláře online, písemně, e-mailem anebo osobně v redakci. VSL nelze zakoupit v novinových stáncích!


Roční předplatné:


Rakousko:       35,- € / studenti 20,- €

Evropa:            45,- €

Zámoří:            60,- €


Peněžní dary do tiskového fondu jsou vítány! Děkujeme.

Veškeré změny vašich údajů, zvláště pak změnu dodací adresy, hlaste prosím zavčas stejným způsobem. K zaplacení předplatného můžete použít dole uvedené bankovní spojení. Na složence (i elektronické) uveďte prosím účel platby.

Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud není písemně zrušeno do konce kalendářního roku.

VSL vycházejí po celou dobu své existence právě díky nezměrnému úsilí především všech našich předplatitelů a dárců do tiskového fondu (jména dárců pravidelně zveřejňujeme, na přání nezveřejníme), inzerentů hlavně z řad česko-vídeňských podnikatelů (další inzerenti vítáni), rovněž sponzorů opět z řad našich spolků, Českého srdce a příspěvku z Úřadu spolkového kancléře. Přesto finanční prostředky nestačí na to, aby naše noviny vycházely týdně nebo celoročně v barvě, jak by si to mnozí naši čtenáři přáli.

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY jsou noviny především o nás, o tom, jak zde ve Vídni a v Rakousku žijeme ve spolcích i mimo ně. Podpořte svoje noviny a staňte se jejich předplatiteli!

Bankovní spojení

Adresa konta: 
Volksbank Wien AG
BLZ 43000
Minderheitenrat d. tschech. u. slowak. Volksgruppe in Österreich VSL
IBAN: AT974300041554191019
BIC (SWIFT): VBOEATWW

Závazně si objednávám

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Údaje o plátci

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL.

 

Údaje o odběrateli (pokud se liší od plátce)