Předplatné

Vídeňské svobodné listy (VSL)

si můžete objednat pomocí našeho formuláře online, písemně, e-mailem anebo osobně v redakci. VSL nelze zakoupit v novinových stáncích!

VSL pro vás vycházejí jednou za čtrnáct dní, kromě letního období (červenec - srpen) a vánočních svátků - Tří králů, celkem 22 vydání ročně, převážně v rozsahu 8 i více stran. Máme odběratele hlavně ve Vídni, pak v Dolním Rakousku a v dalších spolkových zemích Rakouska, také v České republice, v Evropě i zámoří. VSL si můžete objednat i zde.


Roční předplatné:


Rakousko: 35,- € / studenti 20,- €

Evropa: 45,- €

Zámoří: 60,- €


Peněžní dary do tiskového fondu jsou vítány! Děkujeme.

Veškeré změny vašich údajů, zvláště pak změnu dodací adresy, hlaste prosím zavčas stejným způsobem. K zaplacení předplatného můžete použít dole uvedené bankovní spojení. Na složence (i elektronické) uveďte prosím účel platby.

Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud není písemně zrušeno do konce kalendářního roku.

VSL vycházejí po celou dobu své existence právě díky nezměrnému úsilí především všech našich předplatitelů a dárců do tiskového fondu (jména dárců pravidelně zveřejňujeme, na přání nezveřejníme), inzerentů hlavně z řad česko-vídeňských podnikatelů (další inzerenti vítáni), rovněž sponzorů opět z řad našich spolků, Českého srdce a příspěvku z Úřadu spolkového kancléře. Přesto finanční prostředky nestačí na to, aby naše noviny vycházely týdně nebo celoročně v barvě, jak by si to mnozí naši čtenáři přáli.

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY jsou noviny především o nás, o tom, jak zde ve Vídni a v Rakousku žijeme ve spolcích i mimo ně.

Podpořte svoje noviny a staňte se jejich předplatiteli!


Bankovní spojení

Volksbank Wien AG BLZ 43000

Minderheitenrat d. tschech. u. slowak. Volksgruppe in Österreich VSL

IBAN: AT974300041554191019
BIC (SWIFT): VBOEATWW


Závazná objednávka

Údaje o plátci

Údaje o odběrateli (pokud se liší od plátce)

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL.