ČESKO-VÍDEŇSKÉ SPOLKY

SDRUŽENÉ V MENŠINOVÉ RADĚ

ČESKÁ SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ STRANA V RAKOUSKU

Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 Wien

Tel./fax: +431 688 73 69

susanne.lang@chello.at


ČESKÉ SRDCE - československá sociální péče v Rakousku

Margaretenplatz 7/2/4, 1050 WIEN

https://www.ceske-srdce.at/cz/


ČESKOSLOVENSKÁ JEDNOTA "BARÁK"

Sekretariát: Margaretenplatz 7/2/4, 1050 WIEN


ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ SDRUŽENÍ V RAKOUSKU

Pelzgasse 17, 1150 WIEN

ČESKO-SLOVENSKO-RAKOUSKÉ KONTAKT-FÓRUM

Hütteldorfer Strasse 4/15, 1150 WIEN

https://kontaktforum-cs.at/?lang=cs

JEDNOTA "MÁJ"

Margaretenplatz 7/2/1a, 1050 WIEN

Tel.: +431 688 73 69

susanne.lang@chello.at

JEDNOTA SVATÉHO METODĚJE

VII. ODBOR JSM, Rennweg 63, 1030 WIEN

Český kostel Nejsvětějšího vykupitele, Rennweg 63, A-1030 WIEN.

Mše svaté v českém jazyce s proslovem se slaví každou neděli a zasvěcený svátek v 10.00 hodin.


KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ

V RAKOUSKU

Sídlo: škola "Komenský", Sebastianplatz 3, 1030 WIEN


LUMÍR - Českoslovanský zpěvácký spolek ve Vídni

Drachengassse 3/6, 1010 WIEN

viden@lumir.at

https://www.lumir.at/, www.facebook.com/LUMIR.VIDEN/

OREL VÍDEŇ

JEDNOTA ORLA VIDEŇ X, Puchsbaumgasse 39 a, 1100 WIEN

JEDNOTA ORLA VÍDEŇ XV

Každé úterý od 19.30 do 21.00 hodin cvičení a volejbal ve škole Zinckgasse 12,

A-1150 WIEN. Hosté vítáni! Po dobu školních prázdnin se necvičí.SLOVANSKÁ BESEDA

Drachengasse 3, 1010 WIEN

SOKOLSKÁ ŽUPA RAKOUSKÁ

Drachengasse 3/5, 1010 WIEN

sokol@sokol-wien.at

https://www.sokol-wien.at/sokol-wien/nazdar.html

ŠKOLSKÝ SPOLEK KOMENSKÝ

Sebastianplatz 3, 1030 WIEN

Tel.: 713 31 88, fax: 713 31 88/900

Sekretariát: v pracovní dny 8.00-16.00 hodin

https://schulverein-komensky9.webnode.at/cz/