Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien, Austria

Tel.: +43 664 19 68 287

listy@viden-vsl.at

UID/DIČ: ATU58047946

Za obsah odpovídá:

Mag.phil. Tereza Chaloupková

Externí spolupráce:

Mgr. et Mgr. Dagmar Toufarová

Internetová podpora:

René Seliger, BA


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL.

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

Předpokládané termíny uzávěrek VSL r. 2022:

 16. srpna (vychází 29. 8.)
29. srpna (vychází 12. 9.)
 12. září (vychází 26. 9.)
26. září (vychází 10. 10.)
 10. října (vychází 24. 10.)
24. října (vychází 7. 11.)
  7.  listopadu (vychází 21. 11.)
21.  listopadu (vychází 5. 12.)
  5. prosince (vychází 19. 12.)