Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Margaretenplatz 7/2/4

A-1050 WIEN
Tel.: +43 664 53 232 61

redakce.vsl@gmail.com

UID/DIČ: ATU58047946

Za obsah odpovídá:

Mgr. Hana Herdová

Internetová redakce:

René Seliga, BA


Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Předpokládané termíny uzávěrek VSL r. 2021:

14. června (vychází 28. června)

28. června (vychází 12. července)

16. srpna (vychází 30. srpna)

30. srpna (vychází 13. září)