Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Margaretenplatz 7/2/4, 1050 Wien, Austria

Tel.: +43 664 53 232 61

listy@viden-vsl.at

UID/DIČ: ATU58047946

Za obsah odpovídá:

Mgr. Hana Herdová

Redaktorka edice:

Mag. Tereza Chaloupková

Internetová redakce:

René Seliger, BA


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace VSL.

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

Předpokládané termíny uzávěrek VSL r. 2022:

23. května (vychází 7. června)
7. června (vychází 20. června)
20. června (vychází 4. července)
4. července (vychází 18. července)
18. července (vychází 1. srpna)