Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Margaretenplatz 7/2/4

A-1050 WIEN
Tel.: +43 664 53 232 61

redakce.vsl@gmail.com

UID/DIČ: ATU58047946

Za obsah odpovídá:

Mgr. Hana Herdová

Internetová redakce:

René Seliger, BA


Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.

Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Předpokládané termíny uzávěrek VSL r. 2021:

30. srpna (vychází 13. září)
13. září (vychází 27. září)
27. září (vychází 11. října)
11. října (vychází 25. října)
25. října (vychází 8. listopadu)
8. listopadu (vychází 22. listopadu)
22. listopadu (vychází 6. prosince)
6. prosince (vychází 20. prosince)