Tiráž

VÍDEŇSKÉ SVOBODNÉ LISTY

Majitel, nakladatel a vydavatel: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku.

Obsah článků, podepsaných autory nebo opatřených jejich značkou, nemusí být vždy shodný s názorem redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané články.


UID/DIČ: ATU58047946

Za obsah odpovídá:

Mgr. Hana Herdová

Internetová redakce:

René Seliga, BA


Pravidla pro zveřejňování příspěvků ve VSL:

Upřednostňují se informace a texty týkající se spolkové činnosti, menšinové tematiky, články o kultuře, historii, přírodě, sportu atd. hlavně z dění v české či slovenské Vídni nebo ve spojitosti s děním v ČR a SR. Pokud to místo dovolí také s tematikou České republiky, Slovenska a Rakouska, rovněž v evropském kontextu.

Předpokládané termíny uzávěrek VSL r. 2020:

22. června (vychází 06. července)

17. srpna (vychází 31. srpna)

31. srpna (vychází 14. září)

14. září (vychází 28. září)

28. září (vychází 12. října)

12. října (vychází 27. října)

27. října (vychází 9. listopadu)

09. listopadu (vychází 23. list.)

23. listopadu (vychází 7. prosince)

07. prosince (vychází 21. prosince)