1 – Článek „Česká Moravo!“ bojující za české školství ve Vídni 

      (Dolnorakouský obzor 1913)